.komunikuje

Praca zdalna i ograniczenie spotkań z pracownikami sprawiły, że dotychczasowe metody komunikacji wewnętrznej oraz budowania zaangażowania zespołu przestały działać.

Mamy na to sposób!

Czym jest .komunikuje

Informacje

Komunikacja

Zaangażowanie

semicircle

Informacje

Lepszy obieg informacji

Aktualności, wydarzenia, szkolenia, wizyty, audyty, awarie, wypadki czy krytyczne zdarzenia – wszystkie ważne informacje opublikujesz za pomocą jednego kliknięcia.

Skontaktuj się z nami
information

Komunikuje to aplikacja z informacjami dla pracowników Twojej firmy. Działa przez przeglądarkę, więc jest dostępna dla każdego pracownika bez względu, czy ma firmowy profil, adres email lub konto. Możesz dowolnie kształtować jej zawartość aby dostarczyć tym, którzy budują wartość Twojej firmy, najważniejsze informacje oraz otrzymać od nich informacje zwrotną.Co otrzymasz w standardowym pakiecie:

sample

Jedna aplikacja,

wiele urządzeń

Dzięki zastosowaniu innowacyjnej technologii, Twoja informacja automatycznie dopasuje się do każdego urządzenia, a przejrzysty panel zarządzania pozwoli Ci w prosty sposób dotrzeć do wszystkich pracowników.

Devices

Przekonaj się, jak nasza aplikacja wpłynie na Twoją organizację

photo

Administracja

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae, ipsa voluptatum? Asperiores quam aliquam recusandae veritatis ullam possimus

photo

Koszty

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae, ipsa voluptatum? Asperiores quam aliquam recusandae veritatis ullam possimus

photo

Środowisko

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae, ipsa voluptatum? Asperiores quam aliquam recusandae veritatis ullam possimus

photo

Zaangażowanie

Lorem ipsum dolor sit amet consectetur adipisicing elit. Vitae, ipsa voluptatum? Asperiores quam aliquam recusandae veritatis ullam possimus

Zapraszamy do kontaktu

Umów się na bezpłatną prezentację

Wypełnij formularz

Poznaj nasze rozwiązanie

Komunikuje jest narzędziem wspierającym komunikację. Komunikacja wewnętrzna jest istotna dla każdej organizacji – właściwy przepływ informacji zwiększa efektywność działania, ale również pozwala budować kulturę organizacyjną oraz dbać o zadowolenie pracowników i atmosferę w firmie. Globalna pandemia zmieniła zasady gry w biznesie – komunikacja w firmach przeniosła się do sieci, co oznacza, że tradycyjne sposoby budowania relacji i zaangażowania zespołu przestały być skuteczne. W nowej rzeczywistości potrzebujemy nowych sposobów komunikowania się – szczególnie jeśli chodzi o dostarczanie informacji lokalnych, docierających także do pracowników niższych szczebli. Ci – mimo ich wielkiego znaczenia dla organizacji – są często w komunikacji pomijani.
Platforma Komunikuję to połączenie wirtualnej tablicy ogłoszeń i portalu informacyjnego dla pracowników. Dzięki narzędziu możesz błyskawicznie i wszechstronnie komunikować się ze wszystkimi swoimi pracownikami, przebywającymi w różnych miejscach w Polsce i za granicą. Platforma rozwiązuje problem braku dostępu pracowników do poczty elektronicznej i portali firmowych. Rozwiązanie dostępne jest zarówno stacjonarnie, jak i mobilnie – wystarczy dowolne urządzenie z dostępem do internetu, takie jak smartfon, tablet, laptop czy Smart TV. Informacje mogą być również wyświetlane na ekranach TV rozmieszczonych w hali produkcyjnej czy pomieszczeniach socjalnych.
Nasza oferta jest skierowana do osób odpowiadających za komunikację wewnętrzną w organizacji. Przede wszystkim działu Kadr i Relacji Pracowniczych. Nie oznacza to, że za pomocą .komunikuje można przekazywać tylko informacje związane ze sprawami HR. Każdy dział w organizacji potrzebuje kanału dotarcia do pracowników. Dział Kadr publikuje ogłoszenia o otwartych rekrutacjach, zmianach organizacyjnych, pakiecie socjalnym. Dział BHP informuje o zdarzeniach wypadkowych, szkoleniach czy wymaganych środkach ochrony osobistej. Dział jakości informuje o reklamacjach i problemach jakościowych. Dział produkcji przekazuje informacje o realizacji produkcji, wydajności. Działy operacyjne dostarczają informację o obsadzie stanowisk, planach produkcji. Kierownictwo organizacji dzieli się informacjami o nowych projektach oraz wynikach biznesowych. Każda z tych funkcji otrzyma dzięki naszemu narzędziu dostęp do efektywnego kanału dotarcia do pracowników wszystkich szczebli organizacji. Najważniejszym interesariuszem .komunikuje są pracownicy organizacji. To oni są fundamentem sukcesu każdej firmy. Oni zasługują na dostęp do właściwych informacji i dla nich nasze narzędzie będzie stanowiło największą wartość.
Oznacza to, że z aplikacji można korzystać z dowolnego urządzenia, pod warunkiem że ma dostęp do internetu. Aplikacja może być dostępna dla wszystkich pracowników, za pośrednictwem przeglądarki. Dotyczy to również pracowników bez dostępu do firmowej poczty elektronicznej. Za zgodą Klienta, pracownicy mogą korzystać z aplikacji również przy pomocy swoich prywatnych urządzeń np. Smartfonów. Nie ograniczamy liczby urządzeń ani liczby użytkowników aplikacji. Nie pobieramy również za to żadnych dodatkowych opłat. Aplikacja umożliwia sterowanie treścią zgodnie z zasadami zachowania poufności. Administratorzy systemu decydują, jakie informacje mają być dostępne, w jakich miejscach i dla kogo. Na przykład, informacja prezentowana na telewizorze w Zakładzie, nie musi być dostępna dla pracownika korzystającego z prywatnego telefonu. Aplikacja umożliwia zdalne zarządzanie zawartością. To znaczy, że zmianami informacji wyświetlanych na dowolnych TV lub innych urządzeniach zarządza się zdalnie. Bez konieczności fizycznej obecności w miejscu, gdzie to urządzenie się znajduje.
Celem aplikacji jest zapewnienie efektywnego kanału komunikacji do wszystkich pracowników, który jest pod kontrolą organizacji. Aplikacja zapewnia szybkie dotarcie informacji do pracowników, przy niedużym nakładzie środków i czasu pracy. Komunikuje może zastąpić inne kanały komunikacji, jak tradycyjne tablice informacyjne, newslettery, portale społecznościowe lub intranet. Może również je uzupełniać, integrować i systematyzować, tworząc usystematyzowany system relacji z pracownikami.

Dostarczać informacje na temat…

- aktualności i sytuacji w firmie- strategii i wizji firmy lub produktu- polityki i celów firmy- zmian organizacyjnych i prawnych- prowadzonych działań HR-owych i akcji marketingowych- wyników biznesowych- firmowych wydarzeń i szkoleń- ważnych wizyt i audytów- problemów jakościowych lub produkcyjnych - otwartych rekrutacji- krytycznych zdarzeń

Budować…

- spójny i pozytywny wizerunek organizacji- relacje i dialog z pracownikami- bazę uwag i sugestii- motywację i zaangażowanie pracowników

Aktywizować pracowników poprzez…

- zachęcanie do udziału w firmowych wydarzeniach, programach, konkursach i ankietach- ułatwianie adaptacji nowo zatrudnionym- udostępnianie materiałów szkoleniowych- publikowanie ważnych dokumentów- umożliwienie pobrania formularzy i wniosków
Standardowa wersja zawiera wszystkie elementy niezbędne do prowadzenia efektywnej komunikacji. W ramach podstawowego pakietu dopasowujemy szatę graficzną i podstawowe funkcjonalności do identyfikacji wizualnej organizacji. Użytkownicy mogą dowolnie konfigurować sposób i tempo prezentowanych informacji. W przypadku specyficznych potrzeb Klienta, przygotowaliśmy pakiety usług dodatkowych np. pomoc w przygotowaniu i wprowadzaniu treści. Na życzenie stworzymy dodatkowe, szyte na miarę, funkcje. Zapraszamy do zapoznania się z prezentacjami dostępnymi na stronie i do kontaktu z nami. Nasi przedstawiciele udzielą wyczerpujących informacji.
Samo uruchomienie aplikacji następuje automatycznie po podpisaniu umowy i wykupieniu licencji. Bazując na naszych dotychczasowych doświadczeniach, od momentu podpisania umowy do czasu przeszkolenia pracowników organizacji, pierwszej konfiguracji i uruchomienia aplikacji dla wszystkich pracowników, mija zazwyczaj od 5 do 10 dni roboczych (dotyczy to zakładów pracy zatrudniających między 100 a 600 pracowników). Z każdym Klientem uzgadniany jest indywidualny harmonogram wdrożenia, który zawiera szkolenie i wsparcie w obsłudze aplikacji. Dodatkowo, zawsze dopasowujemy wygląd systemu do wizualnej identyfikacji organizacji. Wspólnie z Klientem dokonujemy pierwszych ustawień. Tworzymy profile użytkowników lub importujemy je z systemów kadrowych Klienta. W pierwszych miesiącach pomagamy w obsłudze programu. Zapewniamy obsługę techniczną oraz aktualizacje, w tym nowe funkcjonalności. Głos Klienta jest dla nas ważny, więc stale udoskonalamy nasz produkt, dodając funkcje, których oczekują nasi Klienci.
Efektywna komunikacja wewnętrzna buduje kulturę organizacji. Poinformowani pracownicy to zaangażowani pracownicy. Zaangażowanie pracowników przekłada się wprost na wyniki biznesowe organizacji, poprzez wzrost produktywności, poprawę jakości, mniejszą rotację i niższe koszty HR. Komunikuje.pl został zbudowany, aby pomóc organizacji w osiąganiu tych celów. Digitalizacja obiegu informacji to, oprócz wzrostu zaangażowania pracowników, również inne, nie mniej wymierne oszczędności. Digitalizacja formularzy pozwoli na zmniejszenie obciążenia działu Kadr. Zastąpienie papierowych tablic informacyjnych to oszczędność czasu pracy i administracji. Dotyczy to nie tylko działu HR, ale wszystkich funkcji w organizacji (na przykład: plany produkcji, instrukcje pracy i wiele innych). Redukcja zużycia papieru to również pozytywny wpływ na środowisko. Komunikuje to scentralizowane źródło informacji dla pracowników wszystkich szczebli. Jest pod kontrolą organizacji. Może zastąpić lub współdziałać z innymi narzędziami, jak firmowa strona www, portale społecznościowe, newslettery i tradycyjne (papierowe, werbalne) formy komunikacji. Dostarczenie programu w formule SAAS (oprogramowanie jako usługa) pozwala na uzyskanie wymiernych korzyści przy niskich kosztach zakupu. Dodatkowo formuła dostarczenia programu zapewnia Klientom dostęp do zawsze aktualnej wersji oraz wszystkich nowowprowadzanych funkcji.
logo

© JohnCube 2021, All rights reserved
JohnCube Sp. z o.o., Św. Józefa 13, 44-200 Rybnik